Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού Ιστορικός Τόπος οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του 19ου αιώνα στο Μαράθι. Οι "Ανασκαφές Πάρου" ζητούν τη συνεργασία του Δήμου για την διάσωση και ανάδειξη του μνημείου.


ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΠΑΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Προς  τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο

Κύριε Δήμαρχε,

όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, μετά από αίτημα του Φορέα "Ανασκαφές Πάρου" και εξέταση του θέματος από το κοινό όργανο ΚΑΣ-ΚΣΝΜ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων), εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.5.2018, σύμφωνα με την οποία η περιοχή των αρχαίων λατομείων της Πάρου στο Μαράθι (γνωστών επίσης με την ονομασία "Λατομείο των Νυμφών"), στην οποία βρίσκονται επίσης οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του 19ου αι., χαρακτηρίστηκε Ιστορικός Τόπος. 

Ως εκ τούτου, εφεξής  δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω ιστορικού τόπου,  χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του. 

Ο Φορέας "Ανασκαφές Πάρου"  έχει  κατά το Καταστατικό του και κατά τον Νόμο την δυνατότητα παρακολούθησης του θέματος  και κατόπιν συνεργασίας με τις οικείες αρχές (ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων), ενέργειες για την θεσμική θωράκιση και την ανάδειξη του χώρου στο Μαράθι. Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν την μακρόχρονη κατάληξη προσπαθειών του υπογράφοντος, που με δημοσιεύσεις (Πρακτικά 197τ), ένα Διεθνές συνέδριο (ΠΑΡΙΑ ΛΙΘΟΣ, 1997)  και άλλες ενέργειες δρομολόγησε το θέμα της διασφάλισης της ιστορικής περιοχής του Μαραθίου.

Επειδή ο στόχος του Δήμου Πάρου και των "Ανασκαφών Πάρου" είναι κοινός και αποβλέπει στην διάσωση ενός ιδιαιτέρως σπουδαίου μνημείου, θα επιθυμούσαμε την σύμπραξη και την συμβολή σας για την διάσωσή  του. 

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για τον συντονισμό των ενεργειών μας προς όφελος της Πάρου και ειδικότερα για την προώθηση δύο θεμάτων που άπτονται  της προστασίας και της ανάδειξης του Μαραθίου. Αφενός, κρίνεται επιβεβλημένη η σύνταξη διαγράμματος κατανομής των ιδιοκτησιών εντός του κηρυγμένου Ιστορικού Τόπου. Στην διαδικασία αυτή δύναται να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ο αρχιτέκτων- μελετητής κ. Χρήστος Τάκος σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πάρου. Αφετέρου, κρίνεται αναγκαία η απόλυτη διαφύλαξη του Μαραθίου κατά την ανωτέρω Απόφαση του ΥΠΠΟΑ και η ενημέρωση των ιδιοκτητών για τους περιορισμούς που επιβάλλονται εκ του Νόμου, με στόχο την διάσωση και την μελλοντική  ανάδειξη της περιοχής. 

Στην προσπάθεια αυτή καλούμε τον Δήμο Πάρου, τον έπαρχο Πάρου, την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, τον πολιτιστικό σύλλογο “Αρχίλοχος”  καθώς επίσης και άλλους τοπικούς συλλόγους του νησιού να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του εγχειρήματος, με τελικό στόχο την διάσωση και την ανάδειξη ενός από τα πλέον σημαντικά μνημεία της Πάρου.  

Με εκτίμηση, 
Δημήτριος Σκιλάρντι,
Έφορος Αρχαιοτήτων ε.τ.
Πρόεδρος της Εταιρείας "Ανασκαφές Πάρου – Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών"


Κοινοποίηση: 
Υπουργείο  Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟΑ
Έπαρχος Πάρου,

ΕΦΑ Κυκλάδων

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

(θέμα 6ο), αποφασίζουμε:
Το χαρακτηρισμό ως ιστορικού τόπου, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 2, 12, 16 του ν.3028/2002, της
περιοχής των λατομείων μαρμάρου του 19ου αιώνα στη
θέση Μαράθι της νήσου Πάρου, του Δήμου Πάρου, Π.Ε.
Πάρου, Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το συνημ-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, διότι
αποτελεί, αφενός, «σύνθετο έργο του ανθρώπου και της
φύσης και συνιστά χαρακτηριστικό και ομοιογενή χώρο,
του οποίου η προστασία επιβάλλεται λόγω της τεχνικής,
αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής, κοινωνικής και ιστορικής
σημασίας του» και αφετέρου, έναν μοναδικό χώρο συνε-
χούς ανθρώπινης δραστηριότητας από την αρχαιότητα
μέχρι τους νεώτερους χρόνους και ένα ενιαίο και αδι-
άσπαστο σύνολο, σημαντικό τεκμήριο της ανάπτυξης
της περιοχής από τεχνική, οικονομική, αρχιτεκτονική,
πολιτιστική και πολιτισμική άποψη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Τελικά ο κάθε πονεμένος, ανικανοποίητος και πικραμένος φτιάχνει ένα σύλλογο για να γίνει πρόεδρός του. Και στην Πάρο φαίνεται οτι έχουμε αρκετούς.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ