Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αναγκαία η δημιουργία κινήματος για το αύριο της Πάρου


H ανοδική πορεία της Πάρου, εδώ και μερικά χρόνια, βρίσκεται σε στασιμότητα, με εξαίρεση το νέο αεροδρόμιο, που και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Χωρίς να παραβλέπουμε, ότι αυτή η πορεία επηρεάστηκε και επηρεάζεται από τη γενικότερη οικονομική κρίση, όμως έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί και να είχαν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα υποδομής, που τώρα κάποια από αυτά καταργήθηκαν και κάποια άλλα διατρέχουν τον κίνδυνο της κατάργησής τους.

Τέτοια σημαντικά έργα, τα οποία δρομολογήθηκαν και στη συνέχεια ακυρώθηκαν είναι π.χ. ο περιφερειακός της Παροικιάς, που θα είχε επιλύσει μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα, και έργα που βρίσκονται σε στασιμότητα για χρόνια όπως τα έργα ύδρευσης της Παροικιάς, το εμπορικό λιμάνι, το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής, το κλειστό γυμναστήριο της Παροικιάς, η αποχέτευσης της Αγκαιριάς και των Λευκών, το πολιτιστικό κέντρο της Πάρου, τα κτιριακά των σχολείων, κ.ά.

Τα προαναφερθέντα έργα, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, χωρίς να παραβλέπεται η προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος που αποτελεί  επίσης προϋπόθεση για την αναπτυξιακή πορεία της Πάρου.

Επιπρόσθετα μεγάλη προσπάθεια έπρεπε να είχε αναληφθεί για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού με την αξιοποίηση των αρχαίων λατομείων, του παλαιοχριστιανικού μνημείου της Εκατονταπυλιανής και της μεγάλης και μοναδικής συλλογής των αρχαίων ευρημάτων που φυλάσσονται στις αποθήκες του αρχαιολογικού μας Μουσείου.

Εξάλλου ανάλογης σπουδαιότητας έργο που απαιτεί μεγάλη στήριξη, είναι η καινοτόμα οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, με δράσεις που στηρίζονται στις παραδόσεις του νησιού και είναι προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η ανάληψη μιας τέτοιας μεγάλης προσπάθειας για να επιφέρει αποτελέσματα, προϋποθέτει κινηματική αντίληψη και νοοτροπία, πέρα από τα παραδοσιακά πρότυπα των δημοτικών παρατάξεων που συγκροτούνται λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές και διαλύονται αμέσως μετά.

Κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαία η δημιουργία κινήματος για το αύριο της Πάρου, πριν έρθει ο λογαριασμός που θα υποχρεωθούμε να πληρώσουμε όλοι μας, γιατί στο τέλος όλα πληρώνονται, ένα κίνημα που θα είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον της Πάρου, με κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, με διάρκεια, που θα αγκαλιάσει το σύνολο της παριανής κοινωνίας, με σχέσεις ειλικρίνειας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με μοναδική δέσμευση σε ένα κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του νησιού.

Αξιόλογες δυνάμεις διαθέτει το νησί. Όμως δρουν μεμονωμένα, ασυντόνιστα, χωρίς ένταξη σε γενικότερο σχεδιασμό και με σπατάλη δυνάμεων δυσανάλογη ως προς το αποτέλεσμα.

Αυτές οι δυνάμεις μαζί με άλλες που παρακολουθούν, γνωρίζουν και ανησυχούν για το αύριο της Πάρου μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία αυτού του κινηματικού φορέα,  ο οποίος ισχυριζόμαστε ότι με τα σημερινά δεδομένα,  αποτελεί το μοναδικό πολιτικό εργαλείο, που θα δώσει νέα πνοή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα του τόπου μας.

Υ.Γ. 1
Η απάντηση στους μεμψίμοιρους, ότι αυτά δε γίνονται ή σε αυτούς που ανησυχούν ότι θα παραβλαφθούν τα οικονομικά τους συμφέροντα, είναι μία. Δεν τους χρειαζόμαστε. Πάντοτε αποτελούσαν τα βαρίδια που εμπόδιζαν την όποια δημιουργική πρωτοβουλία για το καλό της Πάρου.

Υ.Γ. 2
Τα έργα ύδρευσης που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ, εάν δεν ωριμάσουν, στο σύντομο χρονικό διάστημα που προβλέπεται, θα κινδυνεύσουν να απενταχθούν.

Η απένταξη του έργου της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Παροικιάς και η απώλεια των 3 εκατομμυρίων ευρώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής της Δημοτικής Αρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: